Na?e projekty

 

Facebook
Oznámení, novinky


Pozvánka na členskou schůzi a promítání
   
A. Chudárek | 25.4.2012 | ... Oznámení, názory


Občanské sdružení "HANDICAP (?)" Zlín vás srdečně zve na Výroční členskou schůzi ve čtvrtek 17.5.2012, Zlín od 16,00 hodin do Střední zdrav. školy ve Zlíně. Po schůzi pokračujeme promítáním a posezením při příležitosti našich 20-tin!


Program:
1. Zpráva o činnosti výboru od minulé členské schůze
2. Zpráva o činnosti organizace za rok 2011: Dopravní služby, Osobní asistence,Klub dětí a mládeže, Sportovní klub, benefiční projekty atd.
3. Zpráva o hospodaření za rok 2011
4. Zpráva revizní komise, auditora
5. Plány na rok 2012 - plán činnosti a rozpočet
6. Schválení auditora pro rok 2013
7. Aktuality, diskuse, různé
Občerstvení zajištěno!!!

Členský příspěvek (ve výši 100 Kč) bude možno uhradit nejpozději před zahájením schůze. V případě, že byste se schůze nemohli zúčastnit, pověřte plnou mocí svého zástupce pro zastupování a hlasování. V případě potřeby převozu na schůzi nebo zpět kontaktujte včas dispečink - tel.: 577 211 475.

POZOR, pokud jste se doposud schůzí „báli“, letos obavy zahoďte a přijďte! Schůzi zkrátíme na nezbytné minimum, abychom po ní měli čas posedět a připomenout si, že HANDICAP slaví "20(!)". Přijďte se podívat při promítání fotek jak jsme rostli a „kudy šli“.

Pozvánka, vč. plné moci k příp. zastupování - ZDE

Přečteno: 2616x (naposledy 25.10.2021 v 14:33)

Handicap Zlín, z.s. © 2004 - 2021 | www.handicap.cz | handicap(a)handicap.cz
Představujeme se Vám
Naši partneři 2021
Naši partneři 2020 Standardy kvality na výbornou!