Dopravní služby - Handicap Zlín


Dopravní služby

    

 

Dopravní služby pro její uživatele znamenají: „Dostaneme se tehdy a tam, jak právě potřebujeme. Nevadí, že třeba sedíme na ortopedickém vozíku, přijede pro nás auto s nájezdovou plošinou“. Upravená auta převážejí denně hlavně imobilní děti z okrajových míst regionu Zlínska do škol a stacionářů a další klienty do zaměstnání, chráněných dílen, na úřady nebo za kulturou. Velkou část klientů tvoří i "nevozíčkáři", hlavně senioři, přepravující se k lékařům, na masáže, do obchodu apod.

Projekt Dopravních služeb je zaměřen na pomoc osobám se zdravotním postižením a také seniorům v regionu Zlína a přilehlých spádových obcí v podobě speciální přepravy. Jedná se o způsob individuální přepravy takzvaně „ode dveří ke dveřím“ s využitím vozidel vybavených nájezdovou rampou a speciálním kotvícím systémem, které tak umožňují transport i osob sedících na ortopedickém vozíku. Jeho základní ideou je pomoc uživatelům v nepříznivé životní situaci při začlenění do společnosti tak, aby žili ve svém přirozeném prostředí a realizovali každodenní život podle svých představ. Principiálně jsou Dopravní služby částečně podobné službě jiných měst, zvané "Senior taxi".

Je služba určená jen vozíčkářům?

Dopravní služby jsou k dispozici všem, kteří mají omezenu schopnost pohybu nebo orientace, tedy nejen pro vozíčkáře, ale i pro seniory, lidi s mentálním postižením, se zrakovým postižením, lidi po úraze atd.

Jak probíhají PRAVIDELNÉ jízdy?

Hlavní část kapacity dopravních služeb představuje každodenní nebo jiná pravidelná přeprava především dětí do škol a stacionářů anebo dospělých klientů do chráněných dílen a na další pracoviště. Pravidelná přeprava probíhá ve všední dny především v době 6,30 – 15,00 hodin a v případě zájmu o ni se žadatel objedná na dispečinku ke schůzce k dohodnutí podmínek smlouvy.
V případě volné kapacity je možné prakticky ihned začít s převozy do cílových míst a zpět. Aktuální změny v grafikonu jízd (při nemoci apod.) zaznamenává a vyřizuje dispečer. K dispozici jsou klientům dva „kyvadlově“ jezdící vozy, příp. další záložní vůz.

Jak probíhají NEPRAVIDELNÉ jízdy?

Zájemce o převoz přepravujeme i nepravidelně, stačí se objednat telefonicky na dispečinku. Někdy se dá jízda uskutečnit okamžitě na zavolání, často však ale ne, protože rozhoduje pořadí objednání. Objednejte se, prosíme ihned, jak jen to bude z vaší strany možné, klidně i více dní/týdnů dopředu. A doporučujeme také, aby se zájemci o převoz pokusili v cílových místech dohodnout svou návštěvu u lékařů, na masážích, na úřadech apod. ideálně v časovém rozmezí mezi 8. a 12. hodinou (v ostatní době kapacitu služby zásadně vytěžují pravidelné převozy dětí). Chápeme, že ne vždy je to tak možné, a proto se budeme snažit najít způsob k převozu i mimo tento čas.

S čím klientovi řidič pomůže?

Řidič zajistí nejen samotnou přepravu klienta, také mu dopomůže při nastupování do vozu, s uložením jeho věcí osobní potřeby. V případě převozu vozíčkáře řidič zabezpečí ortopedický vozík i samotného klienta zádržnými systémy. Na vyžádání zajistí klientům i doprovod do cílových míst. Pokud sice nepatříte mezi vozíčkáře, ale máte potíže s chůzí, nabízíme k zapůjčení v souvislosti s přepravou náš ortopedický vozík (pro bezpečné přemístění z domu k vozu, pro pohodové nasednutí do vozu a třeba i pro pobyt v cílovém místě, u lékaře apod.). Zápůjčka je bezplatná, jen je potřeba ji nahlásit při objednávce dopravy.

Jak se služba platí?

Služba bohužel není bezplatná. Konkrétní cena je odvislá od ujetých kilometrů s uživatelem, od počtu nasednutí do vozu (základní sazba), od doby čekání, a také od toho, zda se jedná o jízdu pravidelnou nebo nepravidelnou. Velkou roli hraje skutečnost, zda je přepravovaná osoba občanem města Zlína. Občany Zlína finančně podporuje statutární město Zlín dotací poskytovateli služby, a tak mohou mít službu za znatelně nižší cenu.  Podrobně upřesňuje platby Sazebník úhrad dopravních služeb. Pravidelně přepravovaní platí za jízdy týdně, zpravidla v pátek a nepravidelně přepravovaní platí úhradu řidiči po uskutečněné jízdě v hotovosti, případně je jim fakturovaná.

Přínos získaný poskytováním Dopravních služeb:
•    zvyšují u klientů možnost používání veřejných míst a služeb
•    pomáhají při udržení zaměstnání a vzdělání
•    zpřístupňují kontakt s komunitou i zájmových aktivit (sport, kultura)
•    senioři s potřebou podpory jiné osoby mají dostupnou lékařskou péči a rehabilitace nad rámec sanitní služby, jednání na úřadech a další místa
•    rodiče přepravovaných dětí získávají uspořeným časem prostor a podmínky pro uplatnění na trhu práce, k péči o ostatní členy rodiny a pro velmi důležité odlehčení v zatížení, které na nich při péči o dítě s postižením leží.

Články a fotografie z Dopravních služeb